Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MBG
CTCP Tập Đoàn MBG
Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
04 3644 7655
0102382580
03000 - Công nghiệp
Phạm Huy Thành - Chủ tịch HĐQT
Đặng Thị Tuyết Lan - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/11/2015
1.123.552.780
112.355.278
72.355.278
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/09/2022 30/09/2022 Trả cổ tức bằng CP
2 25/05/2022 26/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/09/2021 01/10/2021 Trả cổ tức bằng CP
4 19/07/2021 20/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
5 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi