Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MBG
CTCP Tập Đoàn MBG
Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
04 3644 7655
0102382580
03000 - Công nghiệp
Phạm Huy Thành - Chủ tịch HĐQT
Đặng Thị Tuyết Lan - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/11/2015
680.952.000
70.249.765
68.095.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/07/2021 20/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/05/2020 18/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 12/03/2020 13/03/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 25/12/2019 26/12/2019 03/01/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 6 bản ghi