Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MBG
CTCP Tập Đoàn MBG
Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
04 3644 7655
0102382580
03000 - Công nghiệp
Phạm Huy Thành - Chủ tịch HĐQT
Đặng Thị Tuyết Lan - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/11/2015
418.400.000
41.840.000
41.840.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/12/2019 26/12/2019 03/01/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/08/2018 06/08/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 31/05/2018 01/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi