Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MAC
CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải
Số 8A đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
(031) 3766561
0200563063
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Cường - Giám Đốc
Trịnh Thị Thu Trang - Nhân viên Ban công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
24/12/2009
151.397.450
15.139.745
15.139.745
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/01/2020 06/01/2020 17/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/06/2019 28/06/2019 18/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2019 26/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/10/2018 10/10/2018 13/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 30/08/2018 31/08/2018 Trả cổ tức bằng CP
6 30/03/2018 02/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi