Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LO5
CTCP Lilama 5
Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(037) 3824 421
2800233448
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Xuân Thông - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Dũng, - Thư ký Hội đồng quản trị
Hạn chế giao dịch
Niêm yết mới
13/05/2021
51.497.910
5.149.791
5.149.791
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 32 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>