Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LIG
CTCP Licogi 13
Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
(04) 38544623
0100106426
04000 - Xây dựng
Phạm Văn Thăng - Tổng Giám đốc
Trần Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát
Bình thường
Hoạt động
22/04/2010
950.845.690
89.734.124
95.084.569
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2022 06/06/2022 Trả cổ tức bằng CP
2 25/03/2022 28/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/12/2021 14/12/2021 17/12/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 26/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/02/2021 22/02/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi