Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LIG
CTCP Licogi 13
Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
(04) 38544623
0100106426
04000 - Xây dựng
Phạm Văn Thăng - Tổng Giám đốc
Trần Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát
Bình thường
Hoạt động
22/04/2010
648.980.320
64.034.124
64.898.032
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/02/2021 22/02/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 25/05/2020 26/05/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 15/01/2020 16/01/2020 05/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi