Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LCS
CTCP Licogi 166
Tầng 4, toà nhà văn phòng công ty 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
04.22250 718
0102264629
04000 - Xây dựng
Vũ Công Hưng - Tổng Giám đốc
Vũ Công Hưng - Tổng giám đốc
Cảnh báo
Hoạt động
24/06/2010
76.000.000
7.600.000
7.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2020 30/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/04/2019 19/04/2019 18/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi