Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LBE
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An
39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TX Tân An, Long An
(072) 825 094
5003000090
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Văn Ngôi - Giám đốc
Trần Thị Thúy Linh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/02/2008
11.000.000
1.095.900
1.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2020 20/03/2020 25/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/09/2019 10/09/2019 12/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 15/03/2019 18/03/2019 06/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 15/03/2019 18/03/2019 03/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi