Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L18
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
Số 471 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
(84-4)38540401
0800001612
04000 - Xây dựng
Bùi Thanh Tuyên - Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Nhung - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
23/04/2008
381.165.280
38.116.528
38.116.528
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2021 22/03/2021 28/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/12/2020 14/12/2020 17/12/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 03/07/2020 06/07/2020 15/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 08/05/2020 11/05/2020 22/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 04/03/2020 05/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi