Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L18
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
Số 471 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
(84-4)38540401
0800001612
04000 - Xây dựng
Bùi Thanh Tuyên - Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Nhung - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
23/04/2008
229.880.080
22.988.008
22.988.008
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/07/2020 06/07/2020 15/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/05/2020 11/05/2020 22/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/03/2020 05/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/09/2019 13/09/2019 29/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 13/05/2019 14/05/2019 11/06/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 28/03/2019 29/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi