Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KST
Công ty Cổ phần KASATI
270 A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q10,
84-8-38655343
0302826473
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lê Phước Hiền - Tổng giám đốc
Nguyễn Long - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/12/2010
30.000.000
2.996.010
2.996.010
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/04/2019 04/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/09/2018 06/09/2018 26/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 03/04/2018 04/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi