Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KST
Công ty Cổ phần KASATI
270 A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q10,
84-8-38655343
0302826473
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lê Phước Hiền - Tổng giám đốc
Nguyễn Long - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/12/2010
30.000.000
2.996.010
2.996.010
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/06/2021 24/06/2021 16/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/03/2021 29/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/08/2020 25/08/2020 14/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 18/05/2020 19/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 31/03/2020 01/04/2020 23/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi