Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KSF
CTCP Tập đoàn KSFinance
Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
(024) 373052999
0106771556
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc
Trần Thị Hằng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
06/10/2021
3.000.000.000
300.000.000
300.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2022 16/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi