Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
P9-10, tầng 1, charm vit tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN
04-35730073
69/UBCK - GPHĐKD
10000 - Tài chính
Hoàng Anh - Tổng Giám đốc
Bùi Quang Kỷ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
01/08/2011
693.500.000
69.350.000
69.350.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/06/2020 11/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/11/2019 21/11/2019 06/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 21/06/2019 24/06/2019 08/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 14/05/2019 15/05/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 02/04/2019 03/04/2019 21/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>