Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
P9-10, tầng 1, charm vit tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN
04-35730073
69/UBCK - GPHĐKD
10000 - Tài chính
Hoàng Anh - Tổng Giám đốc
Bùi Quang Kỷ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
01/08/2011
693.500.000
69.350.000
69.350.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/08/2022 05/09/2022 30/09/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 31/05/2022 01/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/12/2021 29/12/2021 24/01/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 01/06/2021 02/06/2021 28/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi