Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IPA
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
84-4-39365868
0100779693
Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hương Thảo - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/11/2021
1.781.964.960
178.196.496
178.196.496
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/04/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/11/2021 30/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 18/11/2021 19/11/2021 Trả CP thưởng
    Tổng số 3 bản ghi