Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDJ
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0435558999
0102186593
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hán Kông Khanh
Bình thường
Hoạt động
13/09/2010
735.129.760
73.512.976
73.512.976
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2021 04/06/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 29/03/2021 30/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/03/2021 15/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/12/2020 31/12/2020 13/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 13/11/2020 16/11/2020 27/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 03/03/2020 04/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi