Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ICG
CTCP Xây dựng Sông Hồng
164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội
04 39 72 72 97
0100107042
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Thái - Trường phòng Tổ chức Hành chính
Bình thường
Hoạt động
21/04/2009
200.000.000
17.572.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2020 27/03/2020 16/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2019 21/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi