Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HVT
CTCP Hóa chất Việt Trì
Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
(84-210)3 911 513 – 3911 698
2600108217
03000 - Công nghiệp
Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thu Hương - Người CBTT
Bình thường
Hoạt động
08/05/2009
109.880.590
10.988.059
10.988.059
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/11/2020 26/11/2020 14/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/06/2020 24/06/2020 09/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/05/2020 01/06/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/12/2019 16/12/2019 31/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2019 01/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 13/12/2018 14/12/2018 28/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>