Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTC
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
08.38913942 - 08.38915294
0302481483
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
LÊ VĂN MỴ - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thư ký
Bình thường
Hoạt động
07/05/2010
110.000.000
11.000.000
11.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2021 02/06/2021 18/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/05/2021 17/05/2021 03/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/11/2020 23/11/2020 09/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 14/07/2020 15/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 17/03/2020 18/03/2020 03/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 19/11/2019 20/11/2019 06/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
10 15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 10 bản ghi