Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HPS
CTCP Đá xây dựng Hòa Phát
185 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
0511.3683309
0400374458
03000 - Công nghiệp
Trần Văn Khối - Giám đốc
Nguyễn Hồng Minh - TP. Kế hoạch Thị trường
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
25/12/2006
15.652.500
1.565.250
1.565.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu