Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HPS
CTCP Đá xây dựng Hòa Phát
185 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
0511.3683309
0400374458
03000 - Công nghiệp
Trần Văn Khối - Giám đốc
Nguyễn Hồng Minh - TP. Kế hoạch Thị trường
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
25/12/2006
15.652.500
1.565.250
1.565.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu