Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HPR
CTCP Đầu tư xây dựng Hồng Phát
số 212A, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
07103.897778
1800475847
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Trịnh Quang Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Minh Hải - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
12/05/2011
48.000.000
4.800.000
4.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu