Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HOM
CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai
Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
0383866170
2900329295
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc
Đậu Thị Nga - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
09/07/2009
720.000.000
71.997.731
72.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/09/2020 23/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 28/02/2020 02/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/02/2019 01/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>