Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HNM
CTCP Sữa Hà Nội
Km9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thông Gia Trung, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
(84-04) 8866567/63
0103026433
03000 - Công nghiệp
Hà Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Phạm Tùng Lâm - Kế Toán Trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
19/06/2020
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/06/2020 19/06/2020 28/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/06/2019 11/06/2019 29/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 16 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>