Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLD
CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND
Tầng 12 toà nhà HUDLAND TOWER, lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
04.36523862
0102340326
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Phạm Cao Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Cao Sơn - Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
26/03/2013
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2021 18/03/2021 14/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/12/2020 02/12/2020 11/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/05/2020 18/05/2020 18/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/03/2020 16/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi