Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HKB
CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
Số 08 Lô TT-03, Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
(84.4) 37877290
0104246382
03000 - Công nghiệp
Dương Quang Lư - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bùi Thùy Anh - Phó phòng hành chính nhân sự
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
08/04/2015
515.999.990
51.599.999
51.599.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/05/2018 29/05/2018 28/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/05/2018 28/05/2018 29/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi