Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HHL
CTCP Hồng Hà Long An
Khu công nghiệp Hoàng Gia Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An
0723849932
1100682291
03000 - Công nghiệp
Phạm Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT
Trác Văn Thanh - Tổng Giám đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
08/01/2010
27.482.700
2.748.270
2.748.270
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu