Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHC
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng
0438632956
0101444379
03000 - Công nghiệp
Lê Mạnh Linh - CT HĐQT
Trần Thu Hà - Phó Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn
Bình thường
Hoạt động
20/11/2007
164.250.000
16.425.000
16.425.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/04/2019 04/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2018 05/04/2018 21/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/01/2018 29/01/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi