Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHC
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng
0438632956
0101444379
03000 - Công nghiệp
Lê Mạnh Linh - CT HĐQT
Trần Thu Hà - Phó Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn
Bình thường
Hoạt động
20/11/2007
164.250.000
16.425.000
16.425.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2020 30/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi