Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HCT
CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng
Số 290 đường Hà Nội, p.Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
0200577563
05000 - Vận tải kho bãi
Lê Văn Thắng - Giám đốc
Trần Quang Hiển - TP Tổ chức lao động
Bình thường
Hoạt động
27/11/2007
20.163.850
2.016.385
2.016.385
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/11/2020 25/11/2020 22/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>