Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HCC
CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex
Lô B6-5 Khu công nghiệp Thuận Yên, P. HòaThuận, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam
0235.6335999
4000362102
03000 - Công nghiệp
Ngô Văn Long - TGĐ
Ngô Văn Long - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/12/2007
65.185.860
6.518.547
6.518.586
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2020 10/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/09/2019 16/09/2019 02/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/03/2019 25/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/09/2018 20/09/2018 18/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi