Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HCC
CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex
Lô B6-5 Khu công nghiệp Thuận Yên, P. HòaThuận, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam
0235.6335999
4000362102
03000 - Công nghiệp
Ngô Văn Long - TGĐ
Ngô Văn Long - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/12/2007
65.185.860
6.518.547
6.518.586
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 24/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/03/2020 10/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/09/2019 16/09/2019 02/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>