Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
tầng 7+9, tòa nhà 46-48, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
0439368866
82/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT
Phạm Hồng Vương - Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán
Bình thường
Hoạt động
16/07/2010
329.999.800
32.999.980
32.999.980
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi