Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
GFC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO
72 Nguyễn Thái Học, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
07103. 6113666
1800688429
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Lê Quang Tâm - Giám đốc
Vũ Thị Dung - Phó Giám đốc
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
21/04/2011
84.800.000
8.480.000
8.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu