Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FID
CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
VP24 tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội
0243.9741739
0104782792
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Bùi Thùy Linh - Tổng Giám đốc
Phạm Hoàng Cầu - TV HĐQT
Bình thường
Hoạt động
20/05/2015
247.159.580
24.715.958
23.539.958
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2022 05/04/2022 06/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/10/2021 14/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 14/04/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/10/2020 02/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi