Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FID
CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Tầng 7, 71 Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, HN
0243.9741739
0104782792
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Hà Xuân Trường - CT HĐQT, Tổng Giám đốc
Phạm Hoàng Cầu - TV HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
20/05/2015
235.399.580
23.539.958
23.539.958
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/04/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/10/2020 02/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 01/04/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi