Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FDT
CTCP Fiditour
127-129-129A Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM
08.39141414
0302044758
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Nguyễn Đặng Quang Vinh - Tổng GĐ
Nguyễn Đặng Quang Vinh - Tổng Giám đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
12/09/2011
30.545.000
3.054.500
3.054.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/08/2019 30/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi