Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EVS
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
0243 772 6699
48/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Nguyễn Thành Chung - Tổng Giám đốc
Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/06/2019
630.004.000
63.000.400
60.000.400
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/08/2021 11/08/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 01/02/2021 02/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi