Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EID
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Tòa nhà Văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
0435122568
0102222393
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lê Thành Anh - Tổng Giám đốc
Dương Thị Việt Hà - TV HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
11/08/2009
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/02/2021 01/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/02/2021 01/03/2021 10/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/06/2020 05/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 26/02/2020 27/02/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 26/02/2020 27/02/2020 06/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi