Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ECI
CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục
Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
04.39713947
0102137109
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Đặng Thị Như - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
16/06/2009
18.600.000
1.760.000
1.860.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2021 24/03/2021 29/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/09/2020 04/09/2020 23/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 12/03/2020 13/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 12/03/2020 13/03/2020 25/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi