Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EBS
CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội
Nhà D, tầng 2 Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 – 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
04 62534302
0101493714
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Linh Trang - Nhân viên kế toán
Bình thường
Hoạt động
21/12/2006
102.194.840
9.965.584
10.219.484
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2021 24/03/2021 29/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 24/03/2020 25/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/03/2020 25/03/2020 15/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/06/2019 06/06/2019 27/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi