Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
E1SSHN30
Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ SSI
Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
0439366321
17/GCN-UBCK
Lê Thị Lệ Hằng - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Khắc Hải - Phó Tổng Giám Đốc
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
29/12/2014
50.000.000
9.800.000
9.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu