Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DZM
CTCP Cơ điện Dzĩ An
Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0274.3790901
3700363445
03000 - Công nghiệp
Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Bùi Thị Phước Hạnh - Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
11/06/2009
53.959.850
5.395.985
5.395.985
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2021 24/03/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi