Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DPC
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Lô Q, đường số 4 và đường số 7, khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
0236 3714642 / 3714460
0400383300
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hữu Tuyến - Giám đốc
Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký kiêm người được UQ CBTT
Bình thường
Hoạt động
10/06/2009
22.372.800
2.237.280
2.237.280
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/09/2022 26/09/2022 07/10/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/03/2022 03/03/2022 26/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/12/2021 06/12/2021 10/12/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 28/05/2021 31/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 24/03/2021 25/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi