Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNP
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING
Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
(84-61) 836.269
3600662561
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng Giám đốc
Hoàng Thị Soa - Phó phòng Pháp chế
Bình thường
Hoạt động
19/06/2009
1.189.099.130
118.901.103
118.909.913
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2022 30/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/12/2021 02/12/2021 08/12/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 15/06/2021 16/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/09/2020 30/09/2020 08/10/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 4 bản ghi