Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DID
CTCP DIC - Đồng Tiến
Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
0251.3521752
3600692809
03000 - Công nghiệp
Trần Anh Điền - Tổng Giám đốc
Trần Anh Điền - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/12/2009
139.000.000
13.900.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2019 22/04/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/04/2018 17/04/2018 05/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi