Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DHP
CTCP Điện cơ Hải Phòng
Số 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
0313835927
0200580118
03000 - Công nghiệp
Mai Văn Minh - Tổng Giám đốc
Trần Tuấn Linh - Phó trưởng phòng HCQT
Bình thường
Hoạt động
21/03/2013
94.922.000
9.492.200
9.492.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/07/2020 10/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/05/2020 18/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/04/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 06/01/2020 07/01/2020 16/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2019 01/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 08/01/2019 09/01/2019 18/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi