Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DHI
CTCP In Diên Hồng
Lô B1 DN14/3 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
04.2816085
0101493697
03000 - Công nghiệp
Đinh Ngọc THực - CTHĐQT - Giám đốc
Trần Thị Lan - UVHĐQT - Kế Toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
04/12/2006
26.280.420
2.628.042
2.628.042
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu