Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CX8
CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
Toà nhà Constreximso8 - Km số 8 Đường Nguyễn Trãi - C7 - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội-
0101850677
04000 - Xây dựng
Vũ Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT
Vũ Duy Hậu - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/05/2006
22.084.260
2.208.426
2.110.586
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/02/2020 10/02/2020 20/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/04/2019 10/04/2019 11/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/02/2019 28/02/2019 12/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>