Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTT
CTCP Chế tạo máy - Vinacomin
486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(84-4) 39 365 868
5700495599
03000 - Công nghiệp
Phạm Minh Tuấn - Giám đốc
Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Y tế
Bình thường
Hoạt động
17/07/2015
46.973.510
4.697.351
4.697.351
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/08/2019 26/08/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/09/2018 21/09/2018 05/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/04/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi