Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTC
CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
Số nhà 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
0593824332
5900230301
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trần Văn Tuấn - Chủ Tịch
Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc
Cảnh báo
Hoạt động
18/07/2008
157.999.260
15.799.926
15.799.926
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/06/2020 01/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi