Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTC
CTCP Gia Lai CTC
Số nhà 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
0593824332
5900230301
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trần Văn Tuấn - Chủ Tịch
Nguyễn Mạnh Huỳnh - Tổng Giám đốc
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
18/07/2008
87.999.260
8.799.926
8.799.926
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/06/2020 01/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/05/2019 03/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi