Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CSC
CTCP Tập đoàn COTANA
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
04.35632763/ 35632764
0101482984
04000 - Xây dựng
Đoàn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Đinh Thị Minh Hằng - Phó giám đốc, giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
04/11/2009
255.537.400
25.553.740
25.553.740
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/06/2022 28/06/2022 Trả cổ tức bằng CP
2 17/03/2022 18/03/2022 26/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/06/2021 30/06/2021 Trả cổ tức bằng CP
4 18/03/2021 19/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi