Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CPC
CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ
Địa chỉ 51 Trương Văn Diễn phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
02923 861770
1800457478
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Trung - Tổng giám đốc
Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
18/01/2010
43.030.500
4.081.450
4.303.050
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/07/2020 28/07/2020 13/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/05/2020 25/05/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/03/2020 30/03/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/01/2020 22/01/2020 12/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 19/03/2019 20/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 11/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 20/12/2018 21/12/2018 15/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 8 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>