Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMS
CTCP CMVIETNAM
Tầng 12 Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
084 35738555
0102307343
04000 - Xây dựng
Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc
Đinh Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
Cảnh báo
Hoạt động
29/11/2010
172.000.000
17.200.000
17.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/10/2020 05/10/2020 26/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/04/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi