Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMC
CTCP Đầu tư CMC
Ngõ 83 - đường Ngọc Hồi - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội
04 36810237
0100104309
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Ngô Trọng Vinh/ Ngô Anh Phương - Chủ Tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc
Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
11/12/2006
45.610.500
4.561.050
4.561.050
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/02/2022 25/02/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/02/2021 26/02/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/08/2020 28/08/2020 14/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi