Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CLM
CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin
Số 47 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0439424634
0100100304
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc
Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/04/2016
110.000.000
11.000.000
11.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/05/2022 13/05/2022 25/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2022 23/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/05/2021 17/05/2021 04/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2021 23/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 60 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>