Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CKV
CTCP COKYVINA
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Bắc Á Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
04.39782362
0100684716
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Lý Chí Đức - Tổng Giám đốc
Lê Xuân Hoàng - Phó tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
11/03/2010
40.500.000
4.012.000
4.050.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/07/2020 17/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/06/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/05/2020 08/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 15/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/05/2019 28/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi