Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CJC
CTCP Cơ điện Miền Trung
Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
0511. 218 455
0400528732
03000 - Công nghiệp
Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc
Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Phụ trách kế toán
Bình thường
Hoạt động
14/12/2006
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/09/2018 11/09/2018 12/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/05/2018 08/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi