Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CJC
CTCP Cơ điện Miền Trung
Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
0511. 218 455
0400528732
03000 - Công nghiệp
Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc
Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Phụ trách kế toán
Cảnh báo
Hoạt động
14/12/2006
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2021 20/04/2021 21/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/04/2020 24/04/2020 16/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>